Opći uvjeti prodaje i isporuke OBRT KALVADOS posredovanje u prodaji namještaja

1. Općenito

1.1 Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede u okviru cjelokupnog poslovnog odnosa za našu ponudu, potvrde narudžbe, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane uz prodaju.

1.2 Posebni uvjeti (odstupajući od općih uvjeta), osobito uvjeti kupaca, vrijede samo ako su posebno ugovoreni i pismeno potvrđeni s naše strane. Promjena na računima ili na zamjenskoj potvrdi nije moguća.

2. Narudžba

2.1.Kod prodaje proizvoda na skladištu-Kupac može namještaj uz izvršeno plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom odmah preuzeti.

2.2. Roba iz serijske proizvodnje se prodaje po uzorku. U takvim slučajevima se ispunjava predračun.

2.3. Svojim potpisom na predračun te uplatom predujma u visini, ovisno o vrsti robe,najmanje međutim 50% vrijednosti robe kupac potvrđuje narudžbu, a rok isporuke počinje teći od toga trenutka. Nakon isplate cjelokupnog iznosa, te ostalih troškova naknada navednih u ovim ugovorom, kupac može preuzeti robu ili mu roba može biti isporučena.

2.4. Prodavatelj je kod narudžbe dužan obavijestiti kupca o slijedećim; npr da je proizvodnja naručene robe ili dijelova te robe obustavljena, da je isporučiva količina robe samo na skladištu da je roba nedostatne kvalitete i dr.

2.5. Kupac nema pravo na kupnju izložbenih primjera osim u slučaju drugačijeg pisanog dogovora. Modeli kupcu su prikazani samo u svrhu informiranja i pobliže određivanja karakteristika robe, bez jamčenja jednakosti.

2.6. Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrojavanju robe po njegovoj želji ta za ostale naloge.

3. Kupoprodajna cijena

3.1. Cijene navedene u ponudi prodavatelja su fiskne konačne cijene koje uključuju porez na dodanu vrijednost.

3.2. Dodatne usluge koje nisu sadržane u kupoprodajnoj cijeni robe, kao što su npr;dekoracijski, montažni i instalacijski se dodatno naplaćuju te dospjevaju odmah prema istaknutom cjeniku.

4. Rokovi isporuke

4.1. Sobzirom da se roba izrađuje po mjeri kupca, prilikom naručivanja obavezna je uplata predujma, ukoliko nije drugačije dogovoreno. U maloprodaji se kupcu odobravaju popusti ovisno o iznosu kupnje i načinu plaćanja , a informacije o visini pojedinih popusta kupac može pronaći u našem prodajnom salonu.

5. Isporuka robe

Kad je roba spremna za isporuku Obrt Kalvados kupcu šalje obavijest ukoliko raspolaže ispravnim kontakt podacima. Prilikom preuzimanja isporuke robe kupac je obavezan istu pregledati i potpisati i potvrditi da je preuzeta roba u ispravnom stanju.

6. Reklamacija

Reklamcije se zaprimaju na temelju popunjenog reklamacijskom zapisnika od strane kupca uz predočenje orginalonog računa po kojem je roba preuzeta i povrat reklamirane robe. Po primitku reklamacije Obrt Kalvados će rješiti reklamaciju u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja reklamcijskog zapisnika. Obrt Kalvados ne uvaža reklamciju u slijedećim slučajevima:
- na već obrađeni materijal od strane kupca
- ukoliko je kupac u postupku dorade uklonio zaštitnu foliju
- ukoliko je završnu obradu na akrilu izvršio u roku kraćem od 24 sata od postave
- ukoliko je odstupanje u dimenzijama manje od dozvolene tolerancije +-0.5mm
- ukoliko su materijali čišćeni neodgovarajućim sredstvima za čišćenje

7. Odustajanje od kupovine i povrat robe

Kupac može odustati od kupnje samo u slijedećim slučajevima:
- ukoliko se radi o trgovačkoj robi
- ukoliko se materijal ne šalje na dodatnu obradnju u proizvodnji
- ukoliko se ne radi o robi po naraudžbi

* NAPOMENA - obrt Kalvados ne spaja električne, vodovodne i plinske instalacije